Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

SERVEIS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

 • Entitat Titular: Ajuntament de Ponts. Àrea de Serveis Socials
 • Adreça: c. Sèquia, 2
 • Telèfon: 973 46 20 32
 • Data obertura: agost 2004
 • Núm. Registre: S05948
 • Preu dels serveis: preus establerts per l’Ajuntament de Ponts a través de les ordenances municipals, amb bonificacions en funció dels recursos econòmics dels usuaris.
 • Usuaris: més de 40 atesos des de la seva posada en funcionament

 

MENJAR A DOMICILI

 • Definició: la mateixa que el Servei de Menjador.
 • Destinataris: majors de 65 anys que resideixen a Ponts, que presenten dificultats per a preparar-se el menjar de manera autònoma i que no es puguin desplaçar al Casal de Gent Gran, on s’ofereix “in situ” el Servei de Menjador.
 • Objectiu específic: millorar la qualitat de vida de les persones grans que volen ser ateses des del seu domicili.
 • Funcions: assegurar un àpat al dia equilibrat i sota òptimes condicions sanitàries.
 • Condicions particulars: l’Ajuntament de Ponts va posar en marxa aquest servei durant el 2005. L’equip tècnic de Serveis Socials en coordinació amb els professionals del Centre d’Atenció Primària realitza una valoració dels casos. El servei es dóna de dilluns a diumenge tots els dies de l’any.

 

AJUDA A DOMICILI

 • Definició: conjunt organitzat i coordinat d'accions que es duen a terme a la llar de la persona usuària, dirigides a proporcionar atencions personals, atencions de caràcter urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies en situació de manca d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials.
 • Destinataris: persones o famílies que es troben, per motius físics, psíquics o socials, en situació de manca d'autonomia temporal o permanent per poder fer les tasques habituals de la vida quotidiana.
 • Objectius: desenvolupar tasques assistencials, preventives i educatives, mantenir les persones usuàries en el seu medi, millorant-ne la qualitat de vida.
 • Funcions: atenció personal, ajuda domèstica a la llar, suport social, relació amb l'entorn, ajudes tècniques i adaptatives de la llar.
 • Condicions particulars: durant el 2005 l’Ajuntament de Ponts va posar en marxa aquest servei; el servei el realitza el mateix personal que treballa a la Residència.

 

TELEASSISTÈNCIA

 • Definició: constitueix una modalitat del servei d'atenció domiciliària, amb el qual, mitjançant una central receptora telefònica, s’ofereix a les persones usuàries una atenció permanent i a distància les 24 hores del dia, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin sobrevenir.
 • Destinataris: persones amb un nivell d’autonomia limitat i amb dependència a causa de l’edat o del seu estat físic, amb capacitat per a la correcta utilització del servei, les quals viuen soles o amb persones que no poden atendre’ls de manera continuada i suficient.
 • Objectius: contribuir a millorar l’autonomia personal, afavorir la permanència de la persona en el seu entorn habitual, facilitar la comunicació amb l’exterior, proporcionar l’accés als serveis de la comunitat, evitar o retardar la institucionalització.
 • Condicions particulars: l’Ajuntament de Ponts va posar a disposició dels ciutadans aquest servei durant el 2004, amb bonificacions del 25% i del 50% sobre els preus establerts per les entitats proveïdores d’aquest servei.