Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Escola Municipal de Música

Matriculació Emm_page-0002.jpg

El programa de Sensibilització ha de permetre iniciar-se en la pràctica musical i
artística de manera activa i en qualsevol moment de la vida. Les competències a
assolir són:
Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat sonora de l'entorn natural i
cultural a través d'un treball sistemàtic i compartit d'immersió musical.
 Interpretar música de forma individual i col·lectiva utilitzant la veu, els
instruments i el cos a partir de la imitació.
 Participar activament en activitats musicals comunitàries.
 Experimentar i/o improvisar amb instruments i tècniques de l'àmbit musical.

 Utilitzar elements bàsics dels llenguatges corporal i musical i estratègies per 

Matriculació Emm_page-0003.jpg

El programa d’Aprenentatge Bàsic ha de facilitar la utilització conscient i
contextualitzada d'elements musicals bàsics que permetin desenvolupar una
pràctica artística bàsica i participar en la vida cultural de l'entorn. Les competències a
assolir són:
Interpretar música vocal i instrumental amb els elements i recursos bàsics del
llenguatge musical.
 Emprar els elements i recursos bàsics del llenguatge escènic per expressar-se,
interpretar i comunicar-se.
 Interpretar música de forma individual i col·lectiva utilitzant la veu, els
instruments, el cos i les eines tecnològiques.
 Utilitzar elements bàsics dels llenguatges corporal i musical i estratègies per
participar amb actitud cooperativa en conjunts i propostes artístiques de
diferents formats.
 Desenvolupar activitats artístiques de retorn a l'entorn i gaudir d'aquestes
experiències essent conscient del valor dels aprenentatges adquirits.

Matriculació Emm_page-0005.jpg
El programa d’Aprenentatge Avançat ha de proporcionar coneixements pràctics i
teòrics que permetin un desenvolupament de les destreses musicals necessàries per
participar de manera autònoma en projectes artístics —participant en la vida cultural
de l'entorn—, amb independència que aquests condueixin a una pràctica musical
intensa o als estudis reglats de grau professional de música. Les competències a
assolir són:
Intensificar la interpretació musical individual i col·lectiva utilitzant la veu, els
instruments, el cos i les eines tecnològiques.
 Desenvolupar una destresa instrumental que permeti participar en
pràctiques artístiques complexes o produccions amb alt valor artístic.
 Improvisar i crear una proposta artística amb diferents llenguatges musicals
en funció del seu estil, gènere i àmbit.
 Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris tant
personals com col·lectius.
 Valorar i gaudir amb respecte i sentit crític les produccions musicals en els
seus contextos i funcions i conèixer els diversos àmbits professionals de la
música.

Informa't a:

  • secretaria de l'escola de música (Ponts)
  • emmp.emmo@gmail.com
  • 699 395 756 (Luis)