8° / -4° Clar

Grups municipals

Els membres de les corporacions locals formen part de grups polítics municipals. La constitució d’aquests grups es fa mitjançant sol·licitud per escrit, subscrita per tots els i les integrants del grup i dirigida al president o a la presidenta de la Corporació.

Actualment la constitució dels grups polítics es gairebé automàtica, tot i que la llei estableix com a obligatòria la seva creació només per als municipis de més de 20.000 habitants.

Els regidors i les regidores que abandonin, durant el mandat, el grup al qual estaven adscrits, no podran integrar-se en cap altre grup i quedaran en situació de no adscrits.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL

 • Solés Carabassa Closa - alcaldessa 
 • Antoni Sala Blanch 
 • Carme Comelles Gilibets 
 • Josep Maria Vilaseca Colell
 • Xavier Benítez Jiménez

PONTSXCAT

 • Emili Palà Augé 
 • Elisabet Arauz Puigpinós 

JUNTS PER PONTS

 • Josep Tàpies Ticó  
 • Núria Caballol Sangrà
 • Marta Cinca Solé 
 • Leila Moreno Reig 

Document Actions